Antall søknader til UDI øker


Så langt i år har det kommet inn 78 830 søknader til behandling i UDI. Det er nesten dobbelt så mange som før pandemien i 2019.

Publisert: 12.07.2022

Det største antallet saker UDI har fått inn til behandling i 2022 så langt, er søknader om statsborgerskap. Søknader om kollektiv beskyttelse fra ukrainske flyktninger utgjør også en betydelig andel.   

Søknadstyper det har kommet flest av til UDI i 2022 per utgangen av juni:  

  • Statsborgerskap 25 000 (8 200 i første halvår 2019, som var før det ble åpnet opp for å kunne beholde eksisterende statsborgerskap når man ble norsk) 
  • Flukt inkludert Ukraina: 21 500  
  • Arbeid: 8 300 søknader (i første halvår 2019: 7 500) 
  • Studier: 2 800 (i første halvår 2019: 2 500) 
  • Familieinnvandring: 9 000 (i første halvår 2019: 8 200) 
  • Permanent opphold: 2 200 (i første halvår 2019: 2 900) 

Fatter flere vedtak 

UDI har fattet 70 500 vedtak til og med juni, som også er 30 000 flere søknader behandlet enn snittet de foregående tre årene. Samtidig er det 8 400 flere som venter på svar på søknaden sammenliknet med 31.12.2021. 

Se våre statistikksider for vedtak så langt i år for flere sakstyper. 

Fant du det du lette etter?