Behov for flere mottak - lyser ut konkurranse


På grunn av jevnt økende ankomster av asylsøkere til Norge har UDI nå behov for å øke sin samlede kapasitet av mottaksplasser.

Publisert: 14.03.2023

Det blir derfor nå lyst ut konkurranser for drift av asylmottak i alle landets fem ulike geografiske regioner. Det kan bli behov for opptil ti mottak per region.

Totalt dreier det seg om mellom 2500 og 7500 plasser.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å skaffe innkvartering til alle som søker asyl til Norge, eller i påvente av utreise for de som har fått avslag på sin søknad. Denne innkvarteringen foregår i ulike mottakstyper, avhengig av alder, familiesammensetting, helsetilstand og andre relevante forhold. UDI driver selv ikke mottak, men konkurranse-utsetter dette til eksterne aktører som private firma, kommuner eller frivillige organisasjoner.

Selve utlysningen blir publisert innen kort tid, og der vil også tilbudsfristen bli oppgitt.

Les mer her:

Veiledende kunngjøring, - kommende konkurranser for mottaksdrift (mercell.com) (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu)

 

Fant du det du lette etter?