Behov for fleire mottak – lyser ut konkurranse


På grunn av jamt aukande innkomstar av asylsøkjarar til Noreg, har UDI no behov for å auke den samla kapasiteten av mottaksplassar.

Publisert: 14.03.2023

Det blir derfor no lyst ut konkurransar for drift av asylmottak i alle landets fem ulike geografiske regionar. Det kan bli behov for opptil ti mottak per region.

Totalt dreier det seg om mellom 2500 og 7500 plassar.

Utlendingsdirektoratet har ansvar for å skaffe innkvartering til alle som søkjer asyl til Noreg, eller i påvente av utreise for dei som har fått avslag på søknaden sin. Denne innkvarteringa går føre seg i ulike mottakstypar, avhengig av alder, familiesamansetjing, helsetilstand og andre relevante forhold. UDI driv sjølv ikkje mottak, men konkurranseutsetjar dette til eksterne aktørar som private firma, kommunar eller frivillige organisasjonar.

Sjølve utlysinga blir publisert innan kort tid, og der vil også tilbodsfristen bli oppgitt.

Les meir her:

Rettleiande kunngjering – kommande konkurransar for mottaksdrift (mercell.com) (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu)

 

Fant du det du lette etter?