Maler for rapportering på bruk av aktivitetsmidler


Mottagere av tilskudd til aktivitetsmidler i 2020 skal rapportere bruk av tilskuddsmidlene så snart som mulig etter at aktivitetene er gjennomført, og senest innen 15. januar 2021.

Publisert: 11.12.2020

Formålet med rapporteringen er å 

  • kontrollere at tilskuddet blir brukt i tråd med vilkårene for tildeling
  • gi UDI et grunnlag for å vurdere måloppnåelsen
    • i det enkelte prosjekt
    • samlet for alle aktiviteter i mottakene
  • gi UDI et grunnlag for tildeling av tilskuddsmidler i neste budsjettår
  • gi UDI et grunnlag for å utvikle tilskuddsordningen

Av personvernhensyn ber vi dere om å ikke sende inn eller dele bilder av barn som kan identifiseres.

Maler til nedlasting

For spørsmål, ta kontakt med:

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?