Maler for rapportering på tilskudd til frivillige organisasjoner og andre tilskuddsmottakere for gjennomføring av aktiviteter for barn i asylmottak


Mottakere av tilskudd til aktivitetsmidler i 2023 skal levere statusrapport innen 1. august 2023 og sluttrapport senest innen 1. april 2024.

Publisert: 11.12.2020 - Sist endret: 07.02.2023

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak er regulert i forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak (eksternt nettsted). 

Mottakere av tilskuddsmidler til gjennomføring av aktiviteter må rapportere dette. Statusrapport skulle i utgangspunktet leveres innen 1. august 2023. Sluttrapport må leveres så snart som mulig etter at aktivitetene er gjennomført, men senest innen 1. april 2024. Rapportene sendes til udi@udi.no.

Formålet med rapporteringen er å 

  • gi UDI en foreløpig oversikt over gjennomføringen av aktiviteten(e) du/dere har fått tilskudd til å gjennomføre 
  • gi UDI et grunnlag for å vurdere måloppnåelsen (jf. forskriften §§ 1 (eksternt nettsted) og 3) (eksternt nettsted)
  • kontrollere at tilskuddet blir brukt i tråd med vilkårene for tildelingen 

Maler til nedlasting

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?