Nye bestemmelser som følge av utbruddet av koronavirus


På grunn av utbruddet av koronavirus kan politiet bortvise utlendinger ved innreise til Norge av hensyn til folkehelsen. Utlendinger som er bortvist, skal forlate Norge uten ugrunnet opphold.

Publisert: 16.03.2020 - Sist endret: 17.07.2020

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) innebærer at utlendinger som ikke er omfattet av unntakene i loven eller i forskriften til loven (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) vil bli bortvist ved innreise til Norge. Loven og forskriften angir en rekke unntak for grupper som likevel kan reise til Norge. 

For informasjon om hvilke regler for innreise som gjelder for ulike grupper, se

På grunn av Koronavirusutbruddet vil Norge nå normalt avslå søknader om Schengen-visum. Visum kan bare innvilges i ekstraordinære situasjoner. Se Ny instruks om behandling av visumsaker (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) og UDIs instruks om visum og oppholdstillatelser under koronavisusutbruddet. (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) 

Aktuelt

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?