Regelverket for innreise til Norge


For å begrense risikoen for importsmitte av koronaviruset, har regjeringen strammet inn på adgangen til innreise til Norge. Politiet kan nå bortvise utlendinger ved innreise til Norge av hensyn til folkehelsen.

Publisert: 16.03.2020 - Sist endret: 20.05.2021

Dette er regelverket som bestemmer hvem som kan reise inn til Norge

Karantene ved innreise til Norge

For informasjon om hvilke regler for innreise som gjelder for ulike grupper, se

Behandling av visumsøknader

På grunn av Koronavirusutbruddet vil Norge nå normalt avslå søknader om Schengen-visum. Visum kan bare innvilges i ekstraordinære situasjoner. Se Ny instruks om behandling av visumsaker (eksternt nettsted)og UDIs instruks om visum og oppholdstillatelser under koronavisusutbruddet (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?