Personopplysninger på avveie


Norske utlendingsmyndigheter har varslet berørte tyrkere om at deres personopplysninger kan ha kommet på avveie.

Publisert: 22.11.2019

UDI og UNE har varslet dem dette gjelder, og så langt man har vurdert, omfatter det i underkant av 15 personer.

Gjennom arrestasjonen av en tyrkisk advokat i september kan tyrkiske myndigheter ha kommet i besittelse av personopplysninger også om personer som har søkt om opphold i Norge. Advokaten har bistått flere europeiske land med å sjekke personopplysninger i utlendingssaker.

Arrestasjonen skal ikke ha økt risikoen i vesentlig grad for dem dette gjelder, da de personene som er sterkest berørt, allerede har fått opphold i Norge. Ingen berørte tyrkiske statsborgere har blitt returnert etter at norske myndigheter ble kjent med dette.

Det at personopplysninger kan ha kommet på avveie, er svært beklagelig. Utlendingsmyndighetene vil gå igjennom rutinene for fremtidig arbeid med å sjekke personopplysninger i utlandet.

Datatilsynet er også varslet om hendelsen og hvordan den er håndtert så langt.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?