UDI suspenderer utreiseplikten til Ukraina


UDI har besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Ukraina.

Publisert: 24.02.2022 - Sist endret: 28.06.2022

Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til Ukraina, inntil videre ikke har plikt til å reise. Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

Ukrainske borgere som oppholder seg i Norge på tillatelser som løper ut, vil kunne fortsette å oppholde seg her inntil ny informasjon blir gitt, uten at det får konsekvenser.

Ukrainske asylsøkere tas også ut av 48-timersprosedyren.

Vi vil komme tilbake til øvrige spørsmål om håndtering av saker som gjelder ukrainske borgere.

Her kan du lese informasjon fra UNE om stopp i returer til Ukraina (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?