Tilskudd til informasjonstiltak om assistert retur


UDI gir tilskudd til frivillige organisasjoner som informerer om assistert retur. Tiltakene skal nå ut til personer uten lovlig opphold utenfor asylmottak.

Publisert: 14.01.2020

Prosjektene skal bidra til at personer uten lovlig opphold i Norge får kunnskap om muligheten til å returnere til hjemlandet frivillig, med praktisk og økonomisk støtte.

Søknadsfristen er 1.mars 2020.

Se rundskrivet for mer informasjon om ordningen (eksternt nettsted).

Hvem kan få tilskudd?

Frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og virksomheter som ikke er basert på fortjeneste, kan få støtte til tiltak. For å bli regnet som en frivillig organisasjon, må organisasjonen være registrert i frivillighetsregisteret.
Offentlige etater, kommuner, bedrifter, næringsdrivende eller driftsoperatører for asylmottak kan ikke få støtte.

Hvilke kriterier vil søkere blir vurdert etter?

UDI legger vekt på tiltak som har størst mulighet til å bidra til å fremme assistert retur eller tilbakevending:

  • tiltak som i størst grad gir måloppnåelse vurdert opp mot størrelsen på tilskuddet
  • tiltak som retter seg mot personer som ikke bor på asylmottak
  • tiltak som er nyskapende

Hvordan kan du søke om tilskudd?

Du må skrive søknaden som et brev, og følge vår søknadsmal (pdf, 97 kB).

Send søknaden elektronisk innen 1.mars.

Du må signere søknaden.  Merk søknaden med «Søknad om tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak».

Send søknaden til:

E-post: udi@udi.no

Post:
Utlendingsdirektoratet
Region- og mottaksavdelingen
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Kontaktperson i UDI: Moema S. Leite.
E-post: mole@udi.no, tlf: 40707151.

Spørsmål til søknadene kan også stilles til nærmeste regionkontor for prosjektet. 

 

Fant du det du lette etter?