UDI inngår avtale om nytt ankomstsenter for asylsøkere i Råde


UDI har i dag inngått leieavtale med eier av det tidligere Smart Club-bygget i Råde i Østfold, for å etablere et ankomstsenter for inntil ett tusen asylsøkere. Avtalen har forbehold om godkjenning av bruksendring fra kommunen.

Publisert: 06.11.2015 - Sist endret: 30.09.2015

– Vi har god dialog med kommunen, som stiller seg positive til en slik bruksendring, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Dette blir en helt ny løsning som vil overta som første ankomststed for asylsøkere. Senteret skal tilby overnatting til nyankomne asylsøkere noen få dager, mens Politiets utlendingsenhet, PU, foretar en første registrering av dem. Her vil også den lokale helsetjenesten være til stede med både et akutthelsetilbud og andre helsetjenester som trengs.

– Med denne løsningen får vi en vesentlig bedre organisering av ankomstfasen både for asylsøkerne og for utlendingsforvaltningen, sier Forfang.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, bistår med etablering og drift av stedet i startfasen.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?