Viktig informasjon til alle bosettingskommuner av overføringsflyktninger


Gradvis gjenåpning av bosetting av flyktninger.

Publisert: 15.04.2020 - Sist endret: 28.01.2022

Mange internasjonale flyruter har åpnet igjen. UDI og IMDi vurderer situasjonen nå slik at overføringsflyktninger kan ankomme Norge igjen gradvis. UDI har sammen med utenriksstasjonene sørget for å fornye innreisetillatelser, visum og reisedokumenter. Vi vil prioritere ankomster fra Midt-Østen i første omgang, og sakene som allerede har fått kommune. IMDI oppdaterer informasjon om bosetting på sine nettsider www.imdi.no (eksternt nettsted).  

Flyktningene får munnbind og håndsprit for selve reisen til Norge. Når de kommer må kommunene sørge for å gi god informasjon om håndhygiene og regler for sosial avstand. Flyktninger som har symptomer på sykdom når de skal reise får ikke reise til Norge før de er friske.

UDI og IMDi viser til Regjeringens tiltak av 12.3.2020 som ble iverksatt for å begrense videre smittespredning av koronaviruset, samt informasjonen fra direktoratene samme dag om stans i bosetting av overføringsflyktninger (eksternt nettsted).

Kommuner som har spørsmål og bosetting

Her er en hjelpeliste til kommuner som bosetter overføringsflyktninger nå i koronasituasjonen (eksternt nettsted) fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). 

Kommuner som har spørsmål om bosetting kan kontakte IMDi sitt kontaktsenter, på tlf. 40 00 19 60. UDI vil sende kommunen ankomstmelding når reiserute foreligger. Vi tar forbehold om at faktorer utenfor UDI og IMDi sin kontroll (endring/ kansellering av fly o.l.) kan føre til at flyktningene ankommer senere enn antatt.

Kommuner med spørsmål om ankomst av overføringsflyktninger etter at bosettingsuke er satt, kan kontakte UDI på  400 36 828, eller på e-post resettlement@udi.no

Fant du det du lette etter?