Asylmottak Buskerud


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Buskerud.
Asylmottak i Buskerud
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Drammen statlige mottak

Nedre Storgt. 22
3015 Drammen 

Telefon: 33 80 46 50
Vakttelefon: 22 57 73 26
E-post: drammen@sana.as 

Ordinært, desentralisert

Stiftelsen Sana

 Drammen

Indre Østland

Hvalsmoen statlige mottak

Postboks 1060 Flattum
3503 Hønefoss

Telefon: 33 51 38 80
Vakttelefon: 465 48 039
Faks: 32 12 22 00
E-post: miljo.hvalsmoen@hero.no /
tove.brorson@hero.no

Transitt

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Ringerike

Øst

Modum mottak for enslige mindreårige

Stalsbergvien 3
3560 Geithus

Telefon: 909 58 243
E-post: sts@modum-mottak.no

Mottak for enslige mindreårige  Modum statlig mottak as  Modum Indre Østland