Asylmottak Buskerud


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Buskerud.
Asylmottak i Buskerud
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Drammen statlige mottak

Nedre Storgt. 22
3015 Drammen 

Telefon: 33 80 46 50
Vakttelefon: 22 57 73 26
E-post: drammen@sana.as 

Ordinært, desentralisert

Stiftelsen Sana

 Drammen

Indre Østland

Hemsedal statlige mottak

Postboks 58
3560 Hemsedal

Telefon: 85 00 05 00
Vakttelefon: 974 66 590
Faks: 85 00 05 01
E-post: dagligleder@vam-mottak.no

Ordinært, sentralisert / desentralisert

Vam AS

Hemsedal

Indre Østland

Hemsedal EMA

Langset
3560 Hemsedal

Telefon: 480 06 504
Vakttelefon: 477 10 455
E-post: dagligleder@vam-mottak.no

Mottak for enslige mindreårige  Vam AS Hemsedal  Indre Østland 

Hol EMA

Moslåttvegen 44
3576 Hol

Telefon: 479 38 400
Vakttelefon: 459 68 863
E-post: leder.hol@linkmottak.no

Mottak for enslige mindreårige    Link AS Hol Indre Østland 

Hvalsmoen statlige mottak

Postboks 1060 Flattum
3503 Hønefoss

Telefon: 33 51 38 80
Vakttelefon: 465 48 039
Faks: 32 12 22 00
E-post: miljo.hvalsmoen@hero.no /
tove.brorson@hero.no

Transitt

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Ringerike

Øst

Modum EMA

Stalsbergvien 3
3560 Geithus

E-post: zekmur@online.no

Mottak for enslige mindreårige  Modum statlig mottak as  Modum Indre Østland