Asylmottak Nordland


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Nordland.
Asylmottak i Nordland
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Alstahaug statlige mottak

Postboks 615 
8801 Sandnessjøen

Telefon: 75 07 58 40
Vakttelefon: 918 42 271
Faks: 75 07 58 41
E-post: post@alstahaug-asylmottak.no

Ordinært 

Alstahaug kommune (eksternt nettsted)

Alstahaug

Nord

Ballangen mottak for enslige mindreårige

Syllaveien 24
8540 Ballangen
Postboks 23
8546 Ballangen

Telefon: 48 23 84 24
Vakttelefon: 482 46 775
E-post: leder.ballangen@hoffeiendom.no 

Mottak for enslige mindreårige

Hoff Holding Helgeland AS

Ballangen

Nord

Bankplassen statlige mottak

Postboks 154 
8459 Melbu

Telefon: 76 11 80 90
Vakttelefon: 950 47 831
Faks: 76 11 80 91
E-post: bp.mottak@trollfjord.no

Ordinært

Bankplassen AS

Hadsel

Nord

Bjerka mottak for enslige mindreårige

Leirveien 10
8643 Bjerka

Telefon: 481 77 461
Vakttelefon: 480 83 909
E-post: leder.bjerka@hoffeiendom.no

Mottak for enslige mindreårige  Hoff Holding Helgeland  Hemnes  Nord 

Lødingen mottak for enslige mindreårige

Postboks 163
8410 Lødingen

Telefon: 75 40 20 20
Vakttelefon: 940 25 780/
940 25 011
Faks: 75 40 20 21
Epost: lodingen.em@hero.no

Mottak for enslige mindreårige Hero Norge AS (eksternt nettsted)  Lødingen  Nord 

Røvika mottak for enslige mindreårige

Frydenlund 7
8214 Fauske

Telefon: 485 007 74
Vakttelefon: 485 00 769
E-post: ann@rovikaema.no

Mottak for enslige mindreårige Nord-Norsk mottakssenter AS  Fauske  Nord 

Skillevollen mottak for enslige mindreårige

Øyordveien 3
8616 Mo i Rana

Telefon: 75 14 04 00
Vakttelefon: 476 43 564
E-post: post@ranamottak.no

Mottak for enslige mindreårige Rana mottak AS Rana  Nord  

Svolvær statlige mottak

Boks 670 
8300 Svolvær

Telefon: 76 07 56 10
Vakttelefon: 417 75 610 
Faks: 76 07 51 70

E-post: ulf.eirik.johansen@svmottak.no

Ordinært

Mottaksdrift AS

Vågan

Nord

Svolvær statlige mottak, avdeling for enslige mindreårige

Boks 670 
8300 Svolvær

Telefon: 76 07 69 12 
Vakttelefon: 417 75 610 
Faks: 76 07 51 70
E-post: ulf.eirik.johansen@svmottak.no

Mottak for enslige mindreårige Mottaksdrift AS Vågan Nord

Tverlandet mottak

Boks 204 
8058 Tverlandet

Telefon: 75 58 45 01
Faks: 75 51 49 46
E-post: areej@tverlandetmottak.no

Ordinært

Nord-Norsk mottakssenter AS

Bodø

Nord

Vensmoen mottak for enslige mindreårige

Vensmoen EM, Hemmoen 28
8255 Røkland

Telefon: 412 30 242
Vakttelefon: 476 23 846/476 22 838
E-post: vensmoen.mottak@eiendomnor.no

Mottak for enslige mindreårige Mottaksdrift Nor AS Saltdal  Nord

Vestvågøy mottakssenter

Steineveien 17
8340 Stamsund

Telefon: 76 06 09 10
Vakttelefon: 971 88 058
Faks: 76 06 09 19
E-post: vestvaagoy.mottak@hero.no

Ordinært 

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Vestvågøy

Nord

Vestvågøy mottakssenter, avdeling for enslige mindreårige

Knutstadveien 240
8360 Bøstad

Telefon: 76 05 43 80
Vakttelefon: 989 04 677
E-post: vestvaagoy@hero.no

Mottak for enslige mindreårige  Hero Norge AS (eksternt nettsted) Vestvågøy Nord