Asylmottak Oslo


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Oslo.
Asylmottak i Oslo
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Ila statlige mottak

Besøksadresse: Waldemar Thranes gate 70, 0173 Oslo
Postadresse: Postboks 3026, Alexander Kiellands plass, 0132 Oslo

Telefon: 918 08 230
E-post: postmottak.oslo.mottak@vel.oslo.kommune.no 

Ordinært, sentralisert 

Oslo Kommune

Oslo Øst

Refstad transittmottak

Sinsenveien 76
0586 Oslo

Sentralbord: 21 52 53 20 
Vakttelefon: 400 12 340
(begge telefoner er døgnbemannet)
E-post: refstad.resepsjon@hero.no

Transitt

Hero (eksternt nettsted)

Oslo Øst