Asylmottak Rogaland


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Rogaland.
Asylmottak i Rogaland
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Haugesund statlig mottak

Postboks 472 
5501 Haugesund

Telefon: 52 73 93 50
Vakttelefon: 400 12 328
Telefon mottaksleder: 906 30 690
E-post: haugaland.mottakssenter@hero.no

Ordinært

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Haugesund

Vest

Hå statlige mottak

Sanderoen 2
4365 Nærbø

Telefon: 51 43 62 60
Faks 51 43 84 06
E-post: haa.mottak@hero.no

Ordinært

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Vest

Lund statlige mottak

Moiveien 1
4460 Moi

Telefon: 51 40 24 80
Faks: 51 40 24 81
E-post: lund@sana.as

Ordinært Stiftelsen Sana  Lund  Vest  

Sandnes statlige mottak for enslige mindreårige

Postadresse:
Altonagata 12
4306 Sandnes

Besøksadresse:
Altonagata 11 og 14

Telefon: 51 60 78 50
Faks: 51 60 78 51 
E-post: sandnes.mottak@hero.no

Mottak for enslige mindreårige

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Sandnes

Vest