Asylmottak Troms


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Troms.
Asylmottak i Troms
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Elvemo mottak for enslige mindreårige

Skånlandveien 459
9440 Evenskjer

Telefon: 452 30 142
Vakttelefon: 484 03 904
E-post: ola@elvemo-mottak.no 

Mottak for enslige mindreårige  GTP AS  Skånland  Nord

Gibostad statlige mottak for enslige mindreårige

Postboks 39
9382  Gibostad

Telefon: 488 49 3 00
E-post: gibostad@linkmottak.no

Mottak for enslige mindreårige

LINK (eksternt nettsted)

Lenvik

Nord

Hamnvik mottak for enslige mindreårige

Bygdaveien 174,
Postboks 15
9450 Hamnvik

Telefon: 920 98 999
Vakttelefon: 407 69 623
E-post: jorun@hamnvik-mottak.no

Mottak for enslige mindreårige Mottak AS  Ibestad Nord

Heimly mottakssenter

Helsesenterveien 10
9300 Finnsnes

Telefon: 77 87 02 30
Vakttelefon: 952 37 094
Faks: 77 87 02 49
E-post: heimly.mottak@hero.no

Ordinært

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Lenvik

Nord

Kvæfjord statlige mottak

Postboks 64
9475 Borkenes

Telefon: 77 02 22 80
Vakttelefon: 481 42 361
Faks: 77 02 22 81
Epost: post@k-eiendom.no

Ordinært Kvæfjord Eiendom AS Kvæfjord Nord 

Målselv mottak for enslige mindreårige

Postboks 104
9335 Øverbygd

Telefon: 483 10 402
Vakttelefon: 479 27 618
E-post: carina@malselv-mottak.no

Mottak for enslige mindreårige

Målselv mottak AS

Målselv

Nord

Setermoen tilrettelagt avdeling

Fogdholmboesgt. 34
9360 Bardu
Postboks 100

Telefon: 77 18 66 40
Vakttelefon: 952 71 585
E-post: post@seter-mottak.no

 Tilrettelagt Setermoen mottak AS Bardu Nord

Setermoen mottak ordinær avdeling

Fogdholmboesgt. 34
9360 Bardu
Postboks 100

Telefon: 77 18 66 40
Vakttelefon: 952 71 585
E-post: post@seter-mottak.no

Ordinært

Setermoen mottak AS

Bardu

Nord

Skibotn mottak, avdeling Olderdalen 

Postboks 64
9146 Olderdalen

Telefon: 77 21 06 79
Vakttelefon: 904 11 179
Faks: 77 75 91 67
Epost: olderdalen@skibotnmottak.no

Ordinært Skibotn mottak AS Kåfjord Nord 

Skibotn mottak, avdeling Skibotn

Gnr 45 Bnr 2
9143 Skibotn

Telefon: 77 71 56 00
Vakttelefon: 908 04 073
Faks: 77 71 56 01
E-post: post@skibotnmottak.no

Ordinært

Skibotn mottak AS

Storfjord

Nord

Sjøvegan statlige mottak

Sandberganveien 2 
9350 Sjøvegan

Telefon: 77 17 20 99
Vakttelefon: 909 53 907
E-post: jenny.myrvoll@salangen.kommune.no

Ordinært

Salangen kommune (eksternt nettsted)

Salangen

Nord

Sjøvegan statlige mottak, avdeling for enslige mindreårige

Sandberganveien 2 
9350 Sjøvegan

Telefon 1: 77 17 20 99
Telefon 2: 77 17 21 00
Vakttelefon: 909 53 907
E-post: jenny.myrvoll@salangen.kommune.no

Mottak for enslige mindreårige

Salangen kommune (eksternt nettsted)

Salangen

Nord