Informasjon om nye føringer og råd for flytting og transport mellom mottak, og innkvarteringstilbud


Oppdatert 2. februar 2021

Den engelske virusmutasjonen er påvist i deler av Norge. Folkehelseinstituttet vurderer at det er stor fare for spredning av mutasjonen.

UDI har avklart med Folkehelseinstituttet at vi kan gjennomføre nødvendige flyttinger mellom mottak. For å sikre beredskapskapasitet på Kasper transittmottak og Nasjonalt ankomstsenter anser vi flyttinger derfra som nødvendige. Alle flyttinger blir gjennomført etter gjeldende nasjonale smittevernråd og reiseråd. Særskilte problemstillinger skal avklares med kommunehelsetjenesten og Folkehelseinstituttet. Regionkontoret kan bistå dere i dette.

Alle beboere på Nasjonalt ankomstsenter er i innreisekarante i henhold til nasjonale føringer og krav. Alle som kommer fra land med karanteneplikt, blir testet ved grensen. UDI har ikke hjemmel til å kreve at beboere blir testet på nytt før de blir flyttet til ordinære asylmottak. Ingen med symptomer eller i karantene/isolasjon blir flyttet.

Folkehelseinstituttet anbefaler

  • at det benyttes karanteneliknende boløsning ved ankomst til nytt mottak (det er ikke pålagt karantene, men det bør tas samme hensyn som ved pålagt karantene)
  • at så få som mulig innkvarteres per boenhet, maksimum 10 beboere, og det bør være de samme beboerne over tid.

Folkehelseinstituttet har laget en veileder med råd til steder hvor mange bor sammen (eksternt nettsted). Her finner dere blant annet råd for innkvartering i asylmottak og inndeling av beboere i grupper. Rådene gjelder også for enslige voksne og enslige mindreårige.

Hvis dere ikke kan gjennomføre tiltakene i eksisterende bygningsmasse, skal det lages løsninger for karanteneliknende tiltak andre steder. Søknad om slike tiltak skal bli saksbehandlet etter UDIs midlertidige rutiner for ekstraordinært driftstilskudd knyttet til koronavirus (pdf, 125 kB).

Transport

Flytting til og fra mottak skal ikke gjennomføres med offentlig transport. Unntaket er reiser med fly. Hvis flere reiser sammen skal reisen gjennomføres i grupper og ha færrest mulig kontaktpunkter mellom personer. Kravet er at det må være én meters avstand mellom passasjerene i transportmiddelet. Hvis reisen varer i mer enn fire timer bør avstanden være større enn én meter, antall passasjerer bør være færre, og det bør være få stopp underveis. På reisen skal alle bruke munnbind og håndsprit. Dette gjelder også for enslige mindreårige og ved flytting av enkeltpersoner.

Les mer om smittevern i kollektivtransport i FHIs veileder (eksternt nettsted).

Hvis reisen krever flyreise

  1. Transport til og fra flyplassen skal foregå med eget transportmiddel (taxi, minibuss)
  2. På reisen skal alle bruke munnbind og håndsprit (maks 100 ml for å kunne ta med på fly)
  3. Enslige mindreårige blir fulgt til innsjekkingen for å sikre sosial distansering. Voksne blir fulgt, hvis det er behov for det.
  4. Vanlige reiseråd og restriksjoner skal bli fulgt.

Les mer om smittevern for reiser med fly i FHIs veileder for smittevern i luftfarten (eksternt nettsted).

Ved ankomst til nytt mottak skal de nyankomne beboerne bli satt i karantenelignende tiltak. Det innebærer at gruppene (kohortene) blir holdt helt adskilt fra andre grupper (kohorter) i 10 dager etter ankomsten. For å ivareta sosial distansering mellom gruppene (kohortene) gjelder dette også etter gjennomføring av karantenelignende tiltak. Hvis tiltakene ikke kan bli gjennomført i eksisterende bygningsmasse, skal det lages løsninger for karanteneliknende tiltak andre steder. Det kan for eksempel være avtaler med hoteller eller liknende. Slike tiltak skal bli saksbehandlet etter UDIs midlertidige rutiner for esktraordinært driftstilskudd (pdf, 125 kB) knyttet til koronavirus.