Ivareta behovene for aktivisering, sosialisering og felleskap for enslige mindreårige


UDI stiller flere krav til mottak for enslige mindreårige om å bidra til aktivisering, sosialisering og fellesskap blant beboerne.

Det gjelder også kravene om at ansatte skal være tilstede i miljøet, og at mottakene skal legge til rette for oppfølging av beboernes skolearbeid.

Kravene finner du i disse retningslinjene

  • UDI 2012-012 Oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud for enslige mindreårige i mottak
  • UDI 2011-034 Omsorgsarbeid for enslige mindreårige i asylmottak
  • UDI 2011-041 Krav til arbeid med barn og unge i asylmottak

UDI gir ikke fritak fra disse kravene, men mottakene må sørge for å overholde nasjonale og lokale pålegg og anbefalinger om smittevern.

Det kan for eksempel være å legge til rette for aktiviteter i mindre grupper der ungdommene har tilstrekkelig avstand.