Lever dokumenter til UDI før asylintervju


Det er viktig å minne søker om å sende kopier av dokumentene sine til UDI så fort som mulig, og helst før de skal ha intervju med UDI. Vi tar ikke imot originale dokumenter, bare kopier.

Søkeren må også skriver DUF nummeret sitt på kopiene. På asylsøkerbeviset står det hva som er personens DUF nummer.

Kopiene sendes som brevpost til:

Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo

Hvis personen er fra Tyrkia ønsker vi at personen også sender oss kopier av alle rettspapirer, papirer på arbeid, skole etc.