Politiet prioriterer politiattester innenfor helse, omsorg, barnevern og lignende


UDI orienterer mottakene om rutinene for å innhente vandelsattest hvis de har behov for flere ressurser på mottaket.

Kontakt politiet på krisetelefon på 476 93 468, hvis dere har spørsmål. 

Se vedlegg fra Finnmark politidistrikt for nærmere informasjon (pdf, 166 kB).