Søknader om permisjon for enslige mindreåringe


På grunn av utviklingen i smittesituasjonen blir det ikke innvilget permisjoner fra mottakene. Endringene varer inntil det kommer nye føringer fra myndighetene.

Søknader om permisjon for enslige mindreårige blir behandlet etter retningslinjene i UDI 2011-014.

Mottaket kan ta kontakt med regionkontoret dersom beboere, som følge av avlyst permisjon, har reiseutgifter som ikke blir refundert av reiseoperatør.

Unntak for nødvendige permisjoner

Det kan bli gjort unntak for permisjoner som er helt nødvendige, som for eksempel av helsemessige årsaker hos beboeren eller nær familie, eller på grunn av asylsaksbehandlingen. 

Symptomer på smitte

Beboere og ansatte må følge med på eventuelle symptomer. Alle må følge rådene fra helsemyndighetene om karantene og isolasjon. Hvis de ansatte på mottaket har behov for råd og veiledning, kan de kontakte smittevernlege/kommunelegen i egen kommune.