Behandling av flyttesøknader og flytting mellom mottak


UDI behandler ikke søknader om flytting mellom mottak nå. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi begynner med det igjen.  

Helsemyndighetenes råd for reise og smitteforebygging gjelder fortsatt - og skal følges.