Midlertidige rutiner om ekstraordinære driftstilskudd


UDI tilrettelegger for en beredskapssituasjon for asylmottak i forbindelse med beredskap knyttet til utbrudd av koronavirus.
 
Rutinen gjelder fra og med 13.mars og inntil UDI gir beskjed om opphør.
 
Sektoransvarsprinsippet gjelder også i denne situasjonen. Driftsoperatør/mottak skal tilrettelegge for at relevante sektormyndigheter kan levere alle nødvendige tjenester.
 
Det er en forutsetning for å få dekket utgifter etter denne retningslinjen at sektoransvaret er avklart, at tiltaket ikke kan ivaretas av lovpålagte tjenester, og at driftsoperatør/mottak følger anbefalinger fra helsemyndighetene.