Kven administrerer busetjing av flyktningar?


UDI har ikkje ansvar for busetjing av flyktningar. Det er IMDi som administrerer busetjing (eksternt nettsted).