Informasjon frå Landinfo om befolkninga i Ukraina


Her finn du generell bakgrunnsinformasjon om befolkningen i Ukraina fra Landinfo (eksternt nettsted). Informasjonen vil gi deg betre kunnskap om dei ukrainske flyktningane som kjem til Noreg og som skal busetjast.