Norskopplæring for asylsøkere


Asylsøkjarar som bur i ordinære mottak og som er i målgruppa for opplæring, har plikt til å delta i 175 timar opplæring i norsk og 25 timar opplæring i samfunnskunnskap. Plikta for opplæring i mottak gjeld frå fylte 18 år. 

Plikta gjeld ikkje dersom asylsøkjaren:

  • får søknaden sin behandla etter hurtigprosedyrar i UDI
  • blir nekta å få asylsøknaden realitetsbehandla etter
  • blir nekta å få asylsøknaden realitetsbehandla etter
  • har fått avslag på søknad om beskyttelse av UDI

Kommunen har ansvaret for å organisere opplæringa. Kommunen har plikt til å tilby norsk og samfunnskunnskap, og får tilskot til asylnorsk og samfunnskunnskap frå Imdi. Les meir informasjon på IMDi sine nettsider. (eksternt nettsted)

Tilbodet om norsk og samfunnskunnskap for asylsøkjarar i asylmottak må ikkje forvekslast med introduksjonsprogrammet som gjeld personar som har fått opphaldsløyve i Noreg. Les meir informasjon på IMDi sine nettsider. (eksternt nettsted)