Asylmottak Busetjing av mindreårige einslege flyktningar


Busetjing av einslege mindreårige flyktningar krev eit spesialtilpassa apparat i kommunane. 

Dei som er mellom 15 og 18 år når dei kjem til Noreg og søkjer beskyttelse, får tilbod om å bu på asylmottak for einslege mindreårige i regi av Utlendingsdirektoratet (UDI). Dei som er under 15 år får tilbod om plass på eit omsorgssenter for mindreårige i regi av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Sjå informasjon om busetjing i kommunane av einslege mindreårige flyktningar frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) (eksternt nettsted, √•pnes i nytt vindu).