Helsetjenester som er gratis for alle beboere


  • Barn under 16 år er fritatt for egenandeler til lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser, medisiner og utstyr på blå resept (egenandelstak 1)
  • Konsultasjon, behandling og medisiner i forbindelse med allmennfarlig smittsom sykdom (med mindre noe annet er bestemt)
  • Kondomer (eksternt nettsted) og p-piller (eksternt nettsted) for unge mellom 16 og 18 år
  • Psykoterapeutisk behandling for pasienter under 18 år
  • Hepatitt B-vaksine for menn som har sex med menn 
  • Svangerskapskontroll
  • For barn er all tannbehandling gratis til og med det året de fyller 18 år. Dette gjelder så lenge den utføres i den offentlige tannhelsetjenesten eller hos privatpraktiserende tannlege som har avtale med fylkeskommunens tannhelsetjeneste. Tannregulering er ikke gratis.