Kommunehelsetjenester (primærhelsetjenester)


Hvilke tjenester?

 • legevakt
 • fastlege
 • fysioterapi
 • ergoterapi
 • hjemmesykepleie
 • helsesøster
 • helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • svangerskapskontroll hos jordmor
 • kommunepsykolog
 • leger som har avtaler med regionale helseforetak

Hva sier loven?

Hva dekker UDI?

Transittmottak

Ordinære mottak

Beboers utgifter til egenandel, samt reiseutgifter til psykolog/psykiater og nødvendig fysioterapi og medisiner kan dekkes (eksternt nettsted).

Hva dekker ikke UDI?

 • Beboers egenandeler for nødvendig helsehjelp og transport
 • Utgifter til medisiner (både reseptbelagte og ikke-reseptbelagte)
 • Utgifter for transport til og fra undersøkelse eller behandling
 • Utgifter til tolketjenester i konsultasjoner/ved behandling