Retten til helse- og omsorgstjenester for personer med endelig avslag


  • Personer med endelig avslag og personer uten lovlig opphold har rett til øyeblikkelig helsehjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente (se forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket §§ 3, 5 (eksternt nettsted)). Dette betyr at personene har rett til denne helsehjelpen så lenge de er i Norge, uavhengig av status i saken deres eller når det er planlagt at de må forlate Norge. Det er helsepersonell som skal vurdere om en beboer har behov for helsetjenester.
  • Personer med endelig avslag skal som hovedregel dekke utgiftene til helsehjelp selv. Ved behov for øyeblikkelig hjelp eller helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente, har ikke personen noen plikt til å betale før hun eller han har fått helsehjelpen. Hvis personen ikke er betalingsdyktig, skal utgiftene dekkes av helsetjenesten i kommunen eller av spesialisthelsetjenesten.
  • Barn under 18 år med endelig avslag har samme rettigheter til helse- og omsorgstjenester som andre barn i Norge, unntatt retten til fastlege.
  • Gravide har rett til nødvendig helsehjelp før og etter fødselen. Gravide har rett til oppfølging av lege eller jordmor på helsestasjonen og rett til å føde på sykehus. Helsehjelp før og etter fødsel er gratis. Sykehus skal ikke kreve betaling for fødsel. Se veileder IS-1022 (eksternt nettsted) eller www.helsenorge.no (eksternt nettsted) for mer informasjon.