Spesialisthelsetjenester


Hvilke tjenester?

  • Helsetjenester i sykehus/helseforetak
  • Helsetjenester i poliklinikk
  • Helsetjenester fra legespesialister utenfor sykehus med avtale med regionale helseforetak (avtalespesialister)
  • Helsetjenestene gjelder både somatiske (fysiske) og psykiske lidelser

Hva sier loven?

Hva dekker UDI?

Transittmottak

Ordinære mottak

Hva dekker ikke UDI?

  • Beboerens egenandeler for nødvendig helsehjelp og transport til og fra undersøkelse eller behandling
  • Utgifter til medisiner (både reseptbelagte og ikke-reseptbelagte)
  • Utgifter til transport til og fra undersøkelse eller behandling
  • Utgifter til tolketjenester i konsultasjoner/ved behandling