Tannhelsetjenester


Fire første uker etter ankomst og ved endelig avslag:

  • Utgifter til tannhelsetjenester som er akutt hjelp (behandling av smerter og infeksjoner)

I løpet av første seks måneder:

  • Akutt hjelp
  • Foreløpig undersøkelse
  • Primærforebyggende behandling som forhindrer utvikling av ny sykdom, omfatter fluor, munnhygiene og kosthold
  • Sekundærforebyggende tiltak skal bidra til å forhindre videreutvikling av sykdom eller funksjonssvikt, som midlertidige fyllinger og kroner

Etter seks måneder og ved innvilget opphold:  

  • Ordinær tannbehandling, herunder permanent rehabilitering og behandling av tannkjøttsykdommer.

Hvem skal betale for behandlingen som beboer til enhver tid har rett til å få?

Transittmottak

Ved akutt behov for tannlegebehandling for beboere i transittmottak dekker UDI nødvendig behandling og eventuelle reise- og tolkeutgifter. Medisiner dekkes av UDI hvis helsepersonell, eventuelt tilknyttet transittmottaket, vurderer at en beboer har behov for det. Denne rettigheten er knyttet opp til opphold i transittmottak, uavhengig av hvor lang tid oppholdet varer. UDI dekker denne behandlingen for beboere i transittmottak, fordi denne gruppen får et begrenset beløp i løpende ytelser. 

Ordinære mottak

Voksne beboere i ordinære mottak må som hovedregel selv dekke utgifter til tannbehandling og eventuell tolk. Ungdom i alderen 19 til 20 år betaler 25 % av takstene. 

Barn

For barn, til og med det året de fyller 18 år, er all tannbehandling (med unntak av tannregulering) uten kostnader for den enkelte. For barn dekker fylkeskommunen også eventuelle tolkeutgifter i forbindelse med tannbehandling.

Tilleggsytelser

Beboere i alle typer mottak har mulighet til å søke UDI om såkalte tilleggsytelser for å dekke utgifter til tannhelsetjenester (eksternt nettsted)

Mer informasjon

Fylkeskommunen skal sørge for at nødvendig tannhelsehjelp er tilgjengelig for alle beboere i mottak (eksternt nettsted).