Vedlegg


Vedlegg 1-25 (pdf, 2 MB)

Vedlegg 1     Avkryssingsskjema
Vedlegg 2     Informasjonsskriv til foresatte
Vedlegg 3     Informasjonsskriv til ungdommene
Vedlegg 4     Informasjonsskriv til tolkene
Vedlegg 5     Informasjonsskriv til samarbeidspartnerne
Vedlegg 6     Kursbevis
Vedlegg 7     Kortversjon av barnekonvensjonen
Vedlegg 8     Nyttige nettadresser
Vedlegg 9     Veiledningshefte om drama som metode
Vedlegg 10   Rollespill om ”å få venner” og om ”en klassefest”
Vedlegg 11   Oversikt over 10 dilemma (en til hver modul)
Vedlegg 12   Beskrivelse av ”Idéer på lapp” og hvordan arbeid med påstander
Vedlegg 13   Dialogspillet
Vedlegg 14   Påstander ”Ungdomstid og familie”
Vedlegg 15   Påstander ”Retur”
Vedlegg 16   Påstander ”Asylprosess”
Vedlegg 17   Beskrivelse av situasjonsdiagram, ”hjemme – her”, sirkelmetoden,
                     ”hvordan har du de” og arbeid med billedfortellinger
Vedlegg 18   Situasjonsdiagram – ”mitt dagligliv”
Vedlegg 19   ”Hjemme – her”
Vedlegg 20   Sirkelmetoden
Vedlegg 21   ”Hvordan har du det?”
Vedlegg 22   Oversikt over tegninger til bruk for ”billedfortellinger”
Vedlegg 23   Samtaleguide til mottakssamtalen (modul 1a)
Vedlegg 24   Samtaleguide til mottakssamtalen til enslige mindreårige (modul 1a)
Vedlegg 25   Tekst til filmsnuttene til bruk for tolkene