Hvem får plass på integreringsmottak


Her er en oversikt over hvilke nasjonaliteter som UDI i dag har inkludert i gruppen med høy sannsynlighet for å få oppholdstillatelse i Norge.

UDI lager denne oversikten ved å se på statistikk over tidligere vedtak om beskyttelse.  

Beboere som bor i i mottak – og som har høy sannsynlighet for å få opphold – er i målgruppen for integreringsmottak og kan søke om å få plass. 

Per i dag har beboere fra disse landene høy sannsynlighet for å få opphold: 

  • Eritrea
  • Syria
  • Jemen
  • Sør-Sudan
  • Tyrkia
  • Statsløse (unntatt de fra Kuwait)

Selv om beboeren er i målgruppen for integreringsmottak, er det ikke sikkert at beboeren er unntatt kravet om intervju for å få arbeidstillatelse. Her finner du landene som gir unntak fra intervju for å få arbeidstillatelse (oppdateres hvert halvår).

Fant du det du lette etter?