Høy sannsynlighet for å få oppholdstillatelse


Her er en oversikt over hvilke nasjonaliteter som UDI i dag har inkludert i gruppen med høy sannsynlighet for å få oppholdstillatelse i Norge.

UDI lager denne oversikten ved å se på statistikk over tidligere vedtak om beskyttelse.  

Beboere som bor i i mottak og som har høy sannsynlighet for å få opphold, er i målgruppen for flere integreringstiltak, og kan blant annet søke om å få plass i integreringsmottak og få karriereveiledning.  

Per i dag har beboere fra disse landene høy sannsynlighet for å få opphold: 

  • Eritrea
  • Syria
  • Jemen
  • Sør-Sudan
  • Tyrkia
  • Statsløse (unntatt de fra Kuwait)

Fant du det du lette etter?