Opplæring i norsk språk og samfunnskunnskap


Asylsøkere som er over 18 år og bor i asylmottak har lovfestet rett og plikt til å delta i opplæring i norsk språk. Opplæringen er på 175 timer og skal skje kort tid etter at de har kommet til Norge.

Fra 1. januar 2022 er det også innført en ny ordning for opplæring i samfunnskunnskap. Den består av tre moduler, der 25 timer skal tas i mottak, mens de som får innvilget beskyttelse skal ta de resterende 50 etter bosetting i kommunene. For personer som får andre oppholdstillatelser som gir rett og/eller plikt til opplæring i samfunnskunnskap, er kravet 75 timer innen ett år fra oppholdstillatelsen ble innvilget.

Opplæringen i norsk språk og samfunnskunnskap kommer i tillegg til informasjonsprogrammet i regi av asylmottak. Den nye ordningen gjelder for personer som har fått innvilget beskyttelse etter 1. januar. Du kan finne mer informasjon om den nye ordningen på nettsiden til IMDi.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak - integreringsloven | IMDi (eksternt nettsted)

Hva skal mottaket gjøre?  

Du som jobber i asylmottak spiller en viktig rolle i å legge til rette for denne obligatoriske opplæringen. Asylmottaket skal samarbeide med kommunen der asylmottaket ligger om å gi informasjon om ordningen så tidlig som mulig.

I tillegg skal asylmottaket i samarbeid med kommunen informere beboerne om rett og plikt til å delta i opplæringen og muligheten til å søke om fritak.

Hvem har rett og plikt til å delta i opplæringen og hva betyr det?  

Definisjon på rett og plikt og oversikt over hvem som omfattes (eksternt nettsted)

Mulighet for asylsøkere til å søke om fritak 

Asylsøkere må søke kommunen om fritak. Kommunen kan gi fritak fra opplæringen hvis: 

  • det er særlige helsemessige eller andre tungtveiende grunner 
  • asylsøkeren deltar i opplæring i norsk etter opplæringsloven  

Kommunens plikt

Kommunen skal sørge for at asylsøkere som har plikt til opplæring i norsk får denne opplæringen så snart som mulig etter at de er registrert i et mottak i kommunen. Kommunen har oversikt over hvem i deres område som er i målgruppen for opplæringen, og vil i et register (NIR) se at en beboer går ut av målgruppen dersom han eller hun får av avslag på søknaden sin om beskyttelse.

IMDi betaler tilskudd til kommunen for beboere som er i målgruppen for opplæringen.

Fant du det du lette etter?