Basiskurs for nyansatte i asylmottak (digitalt)


Kurset er obligatorisk for alle ansatte i asylmottak. Nyansatte bør ha gjennomgått kurset så snart som mulig etter tilsetting.

Gjennom basiskurset vil nyansatte i asylmottak få grunnleggende kompetanse innen ulike temaer som er relevante når de arbeider i asylmottak. Kurset tar for seg mange av temaene som vedrører mottaksdrift, beboere på mottak og de mottaksansattes roller.

Tema

Tema på kurset er migrasjon, utlendingsforvaltningen, asylsaksbehandling, mottakssystemet, bosetting, retur, migrasjonshelse, tolkebruk, rettigheter for beboere i asylmottak og asylmottak som arbeidsplass.

Foredragsholdere på kurset er ansatte i ulike avdelinger i UDI, IMDi, asylmottak, samt helsearbeidere med kunnskap om migrasjonshelse.

Praktisk informasjon

Kurset varer i sju dager, og gjennomføres over en periode på tre uker. Foreløpige datoer for kurset er 9., 10., 16., 17., 21., 22. og 25. september. Kurset starter kl. 10 hver dag, og varer i inntil 2,5 timer. I forkant av kurset vil alle deltakerne få tilsendt informasjon om hvordan de kan delta på arrangementet.

Du må ha tilgang til en datamaskin for å delta på kurset. Når du har meldt deg på kurset, vil du motta mer informasjon om programmet og informasjon som er nyttig når du skal delta på kurset. Deltakelse på kurset er gratis.

Påmelding

Du kan melde deg på kurset ved å trykke her (eksternt nettsted).

Spørsmål

Hvis du har spørsmål om kurset, kan du kontakte UDI på kursogfagsamlinger@udi.no.

 

Fant du det du lette etter?