Kan jeg bytte mottak?


For å bytte mottak må du søke om dette til regionkontoret ditt. Ikke alle som søker om å flytte, får innvilget søknaden sin.

UDI krever at du har sterke grunner for å flytte, for eksempel at du

  • har nær familie i eller i nærheten av det mottaket du ønsker å flytte til
  • trenger medisinsk behandling som krever flytting
  • har tilbud om jobb eller utdanning som krever flytting
  • er nasjonalt og språklig isolert på det mottaket som du søker flytting fra

Du må selv dokumentere behovet du har for å flytte. Det er også viktig at du vet at selv om du kan dokumentere behovet ditt, er det ikke sikkert at du får flytte til det mottaket du ønsker. Det er ikke sikkert det mottaket har en ledig plass til deg, eller det er andre grunner til at det ikke lar seg gjøre. 

Skjema for flytting mellom mottak

Meld fra om hvor du flytter

Husk å melde fra til mottaket og til politiet der du bor om hvor du flytter. Det er viktig at vi vet adressen din, slik at vi kan gi deg beskjed om saken din.