Egenerklæring om inntekt og formuesforhold


Ifølge pengereglementet for statlige mottak skal asylsøkernes eventuelle inntekt og formue danne grunnlaget for en reduksjon i, eller bortfall av, økonomisk støtte fra UDI.

Ved ankomsten til et transittmottak skal alle beboere signere en egenerklæring om egen inntekt og formue. Beboeren plikter å opplyse om, og fremlegge dokumentasjon på, inntekts- og formuesforholdene sine. Dersom beboeren ikke signerer egenerklæringen, gir vi ikke økonomisk støtte.

Det er også et krav om å dokumentere kontroll og etterkontroll av beboernes inntekts- og formuesforhold. 

Egenerklæringen skal oppbevares i personmappen til den enkelte beboer. 

Egenerklæring for inntekt og formue (bokmål, pdf, 149 kB)

Eigenfråsegn for inntekt og formue (nynorsk, pdf, 198 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (albansk, pdf, 161 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (amharisk, pdf, 162 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (arabisk, pdf, 238 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (badini, pdf, 242 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (bengali, pdf, 97 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (bosnisk-kroatisk, pdf, 170 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (dari, pdf, 222 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (engelsk, pdf, 174 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (farsi, pdf, 233 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (fransk, pdf, 184 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (kurdisk-sorani, pdf, 824 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (kurmanji, pdf, 150 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (oromo, pdf, 170 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (pashto, pdf, 870 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (russisk, pdf, 148 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (somali, pdf, 161 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (spansk, pdf, 154 kB) 

Egenerklæring for inntekt og formue (swahili, pdf, 156 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (tamil, pdf, 97 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (tigrinja, pdf, 103 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (tyrkisk, pdf, 193 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (Ukrainsk, pdf, 708 kB)

Egenerklæring for inntekt og formue (urdu, pdf, 829 kB)

 

Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak - pengereglementet (udiregelverk.no) (eksternt nettsted, √•pnes i nytt vindu)