Flytting mellom mottak


UDI behandler ikke søknader om flytting for tiden pga. høye ankomster av personer som søker asyl i Norge nå.