Hva skjer på ankomstsenteret?


Når asylsøkerne kommer til senteret vil de først bli registrert av Politiets utlendingsenhet. Dette innebærer at politiet tar bilde og fingeravtrykk, og registrer asylsøkerne inn i utlendingsforvaltningens datasystem slik at de får et ID-nummer.

Etter registrering blir søkerne sendt til tuberkuloseundersøkelse.

Når de er ferdige med dette går de videre til UDIs del av ankomstsenteret. Her skrives de inn i UDIs asylmottakssystem, slik at de kan flyttes ut i asylmottak.

Hos UDI får alle utlevert en klespakke, hygienepakke og sengetøyspakke. Asylsøkernes tøy og bagasje blir pakket, merket og frosset ned som et forebyggende tiltak mot veggdyr og andre skadedyr. Klærne og bagasjen blir utlevert igjen når de etter noen dager skal videre til asylmottak. UDI sørger for den videre transporten.