Hva slags informasjon får innbyggerne i Råde?


Etableringen av et stort ankomstsenter har gått fort, og vi mener det er viktig å informere lokalsamfunnet. Derfor har vi i samarbeid med Råde kommune sørget for flere informasjonstiltak rettet mot innbyggerne i kommunen.

Et av tiltakene er å sende en informasjonsbrosjyre direkte til alle husstander i kommunen.