Hvem skal drive ankomstsenteret?


Hero Norge er driftsoperatør på ankomstsenteret. UDI har det overordnede ansvaret for å koordinere arbeidet til de forskjellige aktørene på stedet.