Hvor kan frivillige henvende seg?


UDI opplever et stort folkelig engasjement rundt asylsøkerne, og vi er opptatt av et positivt samspill med lokalbefolkningen alle steder der asylsøkere oppholder seg.

Asylsøkerne har et tett program i ankomstsenteret. Derfor er det et begrenset behov for aktivitetstilbud rettet mot asylsøkerne her. Det er mange organisasjoner og foreninger som driver hjelpetiltak rettet mot asylsøkere andre steder som har behov for frivillige.