Hvor lenge vil det være ankomstsenter i Råde?


UDI har inngått en leieavtale med huseier på tre år, og det er mulighet for forlengelse av avtalen.