Kan jeg forlenge innreisefristen min til Norge?


Når du får vedtak fra UDI om at du har fått en oppholdstillatelse for arbeid, får du også en frist for når du må reise inn til Norge.

Du kan få utvidet innreisefristen hvis det er spesielle grunner til at du ikke kan reise til Norge innen fristen, og du fortsatt har jobbtilbudet du fikk oppholdstillatelse for. Du må be om forlenget innreisefrist før din nåværende innreisefrist utløper, og du må legge ved oppdatert arbeidstilbud. Innreisefristen vil vanligvis forlenges med inntil seks måneder.

Hvis du ikke har samme jobbtilbud lenger, må du søke på nytt for en oppholdstillatelse for det jobbtilbudet du har nå.

Slik ber du om utsatt innreisefrist 

Når du ber om forlenget innreisefrist, må du forklare oss hvorfor du ikke kan reise inn til Norge innen fristen. I mange tilfeller vil UDI be deg levere dokumentasjon på årsaken du oppgir. Hvis du for eksempel ikke klarer å holde innreisefristen fordi du er syk, så må du dokumentere sykdom. Hvis det er andre årsaker, må du prøve å dokumentere situasjonen så godt som mulig. 

For å be om utsatt innreisefrist må du kontakte UDI på telefon. Vi vil vurdere om du kan få utvidet innreisefrist og hvilken dokumentasjon du må sende til oss ut ifra forklaringen din. Hvis du får utvidet innreisefrist, vil ambassaden kontakte deg så du får et nytt innreisevisum med ny innreisefrist.