Hvor skal jeg bo?


Du skal bosettes i en kommune. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som skal finne et sted der du kan bo.