Hvordan får jeg fødselsnummer?


Politiet sørger for å bestille et fødselsnummer til deg. Du trenger ikke gjøre noe for å få dette.