Jeg er i utlandet med en utgått oppholdstillatelse. Hva gjør jeg?


Du må alltid huske å søke om fornyelse av oppholdstillatelsen din fra Norge. Det er i utgangspunktet et krav om at du må levere søknaden din om fornyelse ved personlig oppmøte hos politiet i Norge. Hvis du har reist ut fra Norge og befinner deg i utlandet når tillatelsen din går ut, vil du vanligvis ikke få behandlet søknaden din. Dette gjelder deg som har fått oppholdstillatelse etter at du har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge.

I helt spesielle tilfeller vil UDI likevel vurdere om du kan få behandlet søknad om fornyelse som er levert ved en norsk utenriksstasjon. For at UDI skal vurdere dette må det være forhold utenfor din kontroll som gjorde at du ikke kom tilbake til Norge for å fornye søknaden din.

Dersom du mener du oppfyller vilkårene for andre oppholdstillatelser, anbefaler vi deg heller å søke om dette. Hvis du har familiemedlemmer som befinner seg i Norge kan du lese om reglene for familieinnvandring på UDI.no.