Har fått svar Har fått opphold til du er 18 år


Du har fått avslag på søknaden din om beskyttelse (asyl), men du får bli i Norge til du fyller 18 år.

Hvorfor har du fått en tillatelse som bare varer til du er 18 år?

UDI har bestemt at du ikke får beskyttelse (asyl) i Norge. Fordi du har fortalt oss at du ikke har foreldre eller andre omsorgspersoner i hjemlandet ditt kan ikke norske myndigheter sende deg hjem før du blir 18 år.

Vi har derfor gitt deg en midlertidig tillatelse til å bli i Norge til du er 18 år.

Hva betyr dette for deg?

 • Du må forlate Norge når du blir 18 år.
 • Du kan ikke søke om ny oppholdstillatelse etter at du er fylt 18 år.
 • Du får fortsette å bo på mottak, men du blir ikke bosatt i kommune.
 • Du får ikke reisedokumenter (pass fra Norge).
 • Familien din får ikke komme til Norge for å bo sammen med deg.
 • Du kan ikke få permanent oppholdstillatelse.

Hvilke rettigheter har du?

 • Du har rett til å gå på skole.
 • Du har rett til å arbeide (med de begrensingene som gjelder for ungdom under 18 år i Norge).
 • Du har rett til penger hvis du bor i mottak.
 • Du har rett til å reise inn og ut av Norge (hvis du har gyldig pass).
 • Du har rett til å klage på vedtaket fra UDI. Du får hjelp av advokaten din med klagen.

Hvilke plikter har du?

 • Du må forlate Norge når du blir 18 år. Hvis du ikke reiser hjem når du blir 18 år, kan politiet sende deg ut med tvang. (Dette gjelder ikke hvis har fått lov å bli i Norge mens UDI og UNE behandler klagen din.)
 • Du må melde fra til Skatteetaten hvis du flytter.

Du kan søke om penger og støtte til å reise hjem med IOM når du fyller 18 år. Du får:

 • gratis hjemreise
 • penger som vil dekke de viktigste behovene dine i den første tiden etter at du kommer til hjemlandet ditt
 • informasjon og veiledning før du reiser fra Norge

Mer informasjon om retur for deg og hvordan du søker om dette finner du på sidene våre om å søke om assistert retur  

Fant du det du lette etter?