Hva skjer når jeg klager på et vedtak?


  1. Når du klager vil konsulatet se på saken din på nytt.
  2. Konsulatet kan enten innvilge søknaden din, eller sende den videre til UDI som vil behandle klagen din.
  3. UDI vil behandle saken din på nytt, og enten avslå søknaden din, eller innvilge den.
  4. Hvis UDI også avslår saken din, har du ikke flere klagemuligheter. Du kan imidlertid når som helst levere en ny søknad til UDI hvis du fyller kravene.