Hvordan klager jeg?


  • Du må klage skriftlig. Det betyr at du må sende et brev til konsulatet i Murmansk der du skriver hvilket vedtak du klager på. Du må skrive under på brevet og forklare hvorfor du mener at vedtaket du har fått er feil. Du kan sende brevet i posten eller skanne det og sende som vedlegg i en e-post.
  • Hvis du har ny informasjon eller dokumentasjon, må du legge ved dette.

Det koster ikke noe å klage.